Lise Nørholm 01.03 – 27.03

 

Lise Nørholms bidrag til RoofTop er visuelt valgte ord, der næsten spejler sig symmetrisk i hinanden. Ordene vide og vidder strækker sig ud over lysskiltet men udfoldes også processuelt, så vidder rent optisk udspreder vide som en vifte.

Vide og vidder er ord, der ifølge Ordbogen stammer fra middelnedertysk. Adjektivet er dannet af navneordet. Simultant med læsningen af ordene melder tvivlen sig; et eller to d’er, blødt eller hårdt? Ordene kan stå løsrevne for sig selv, ligesom de kan læses flertydigt, og skabe en undren over det danske sprog, dets stavemåde, oprindelse og tidslighed.

De store mellemrum er en visualisering af selve tekstens betydning, og bogstavernes hvide farve kommenterer på både ordenes formale egenskaber, fonetiske udtalelser og selve værkets omgivelser i Den Hvide Kødby. Kompositionen, holdt i Impact fed font, forholder sig til lysskiltets aflange format, og asterisken i midten skaber en form for rytme eller synergi mellem ordene. Ordene stiller sig i direkte relation til lysskiltes beliggenhed, hvor den lange horisont ved Dybbølsbro Station skaber et åbent rum, hvor alt kommer på afstand, og hvor alle er på vej et sted hen, gående, cyklende, kørende eller med tog. Vidderne med krydsende broer og veje kan rumme disse langstrakte rejser og frihedsforestillinger, ligesom vide vidder også kan beskrive en indre, mental rumlighed, eller en mere subtil politisk opfordring til at favne flere mennesker.

Endelig kan Nørholms værk også ses i lyset af selve RoofTops kontekst. Udstillingsrækken igangsættes af ordene vide vidder og åbner således op for alle de forskellige værker, der kommer efter. Vide vidder lader mulighederne ligge åbne.

Lise Nørholm er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kbh. Udvalgte udstillinger: Hyperkomplext og meget grænseløst, 15 plakater på udstillingsstedet Sydhavn Station. BLOW, Kunstbygningen i Vraa. So you, too, like fruitcake? Udstillingsstedet Bonamatic, Kbh. Det allestedsnærværende (utilsigtede) springvand, PIRPA, Kbh. Clausen for altid, Clausens Kunsthandel, Kbh. Museum Pist Protta, Charlottenborg, Kbh. Ord og billede, Kunstpakhuset, Ikast. Allt är Symbios, Cirkulationscentralen, Malmö. Offentlige udsmykninger: Fri og Lige, Multikulturhuset, Sønderborg. Magnetic Fields, Teknisk Fakultet, Odense. Mere info: www.lisenoerholm.dk