Kristofer Hultenberg 29.05 – 03.07

Kristofer Hultenbergs værk Det gældende er et lille sted retter med nøgtern skrift i sort på hvidt opmærksomheden mod abstrakte forestillinger. Det gældende er et lille sted udspringer fra refleksioner, Hultenberg har gjort sig om maleriets karakter. Ligesom virkeligheden i øvrigt optræder maleriet altid på én specifik måde på et givent tidspunkt. Alle indtryk vil bestandigt være ét konkret ud af mange mulige. Det gældende er dermed en omstændighed eller en tilstand, der mere eller mindre adskilt fra andre scenarier, opleves enkeltstående.

Hultenbergs værk forholder sig ikke blot til det, der er, men også til alt det, der kunne have været. Ifølge Hultenbergs perspektiv løber de alternative spor altid parallelt med det, der findes og det der faktisk skete. Det gældende breder sig ud som en vifte, som det, der aldrig realiseres, kan skjule sig bag.

Det gældende er et lille sted præsenterer forestillingen om parallelle virkeligheder, der i en endeløs række af muligheder trænger sig på. Virkeligheden, det gældende, får en mindre og mindre størrelse sammenlignet med alle de mulige og umulige scenarier og tilstande, der i stedet kunne have udspillet sig. Virkeligheden bliver en svimlende lille prik ud af de ufattelige antal af andre potentialer.

Kristofer Hultenberg (1971 SE) er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi og bor og arbejder i København. Fortrinsvis arbejder han med maleri, skulptur og tegning i forlængelse af en abstrakt/konkret tradition, men bogen er også en foretrukket medium, enten i form af grafiske kunstnerbøger eller praksisrelaterede tekster. Hultenberg er repræsenteret på museer i Danmark, Sverige og Norge og har bl.a. deltaget i udstillinger på Bonner Kunstverein, Tyskland, ICA Philadelphia, USA og CCA Lagos, Nigeria. I år er han nomineret til den internationale kunstpris Queen Sonja Print Award.