Kasper Bonnén 19.07 – 14.08

 

Med udgangspunkt i forestillingen om, at alle mennesker bærer en eller anden form for angst i sig, har Kaspar Bonnén skabt værket Min angst holder alle døre på klem til RoofTop. Udsagnet kan beskrive den sårbare udforskning af verden, som man foretager sig i dagligdagen. Flere af Bonnéns værker kredser om konkrete, mentale eller forestillede rum, der visuelt eller på tekst taler til beskuerens fantasi. Et rum er en sfære, man træder ind i, som en situation eller en sammenhæng. I lignende forstand er der mange af livets situationer, som man træder ind i, hvor den ængstelige eller nervøse følelse ledsager ens entré.

Bonnéns værk fungerer ikke blot som billede på et mentalt rum men også et fysisk. Forestillingen om at man står i et rum eller en situation, som man ikke kan se sig ud af, skaber en næsten klaustrofobisk fornemmelse, som de fleste måske vil kunne genkende. Her bliver Bonnéns værk ikke blot et sprogligt men også et sanseligt og kropsligt udsagn, der demonstrerer, hvordan visse ord eller sætninger skaber direkte effekt hos en læser. 

Min angst holder alle døre på klem kan hentyde til det angstfulde rum eller følelsen af at være til i en usikker verden, man ikke kan undslippe, men udsagnet rummer også et positivt træk; den sårbare udforskning af verdenen kan vise sig i en skærpet opmærksomhed på og empati med sine omgivelser. Her holder en særlig sensibilitet eller ængstelighed alle muligheder og scenarier åbne. Der kan opstå en fintfølende bevidsthed om det, der foregår i ens nærhed, ligesom der kan vise sig et uendeligt mulighedsrum, der langsomt og forsigtigt kan udforskes.

Kaspar Bonnén (1968 DK) tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i Kbh. i 1999. Han har haft soloudstillinger på bl.a. ARoS, Moderna Museet i Stockholm, Kunstforeningen Gl. Strand, Designmuseum Danmark og Kunsthallen Brandts. Bonnéns værker af del af samlingerne på bl.a. Statens Museum for Kunst, ARoS, Essl Museum i Østrig og Moderna Museet i Stockholm. Han har udgivet flere romaner og digtsamlinger, heriblandtInd til min mor ved Forlaget Vandkunsten, Skabelser ved Arena Forlag og Inventarium ved Borgens Forlag.